Skip Navigation
 
Modrá skalice 1 kg

Modrá skalice 1 kg

Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Veškerá osobní data o zákazníkovi jsou určena pouze pro daný obchodní případ a jsou ze strany dodávající firmy považována za tajná. Nejsou poskytována třetí osobě, vyjma těch, které se podílí na zabezpečení dodávky až k zákazníkovi. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno a příjmení (případně název firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a dodací, pokud se od fakturační liší), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme historii Vašich obchodních transakcí u nás.

K čemu údaje slouží?

Veškeré informace v eshopu www.e-barvy.com jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze, atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvale nebo dočasné.

Ubezpečujeme Vás, že důsledně dbáme na ochranu těchto dat.